Profile Category: <span>Giám đốc chuyên môn</span>

Home / Giám đốc chuyên môn
Bs. CKII Huỳnh Tấn Phong
Profiles

Bs. CKII Huỳnh Tấn Phong

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành Nhãn khoa, Bác sĩ Phong là một người thầy và cũng là người uy tín trong nghề, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chuyên môn tại Hikari