Đặt Lịch Khám

    Đặt Lịch với Hikari

    Hotline : 0961 39 39 83

    *Thông tin đăng ký của bệnh nhân được Hikari Eye Care sử dụng tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin khách hàng quy định tại: https://hikarieyecare.vn/chinh-sach-bao-mat. Bằng việc đăng ký thông tin tại form này, quý khách đồng ý với các nguyên tắc được đề cập tại chính sách nêu trên.