tật khúc xạ

Bị “CẬN THỊ” không đeo kính có “TĂNG ĐỘ” không?

Theo các chuyên gia nhãn khoa, có nhiều yếu tố khác nhau quyết định đến [...]

Những Điều Cần Biết Về Gọng Kính

“Gọng kính” một phụ kiện hết sức quen thuộc với chúng ta có thể đã [...]

Lão Thị Và Cách Điều Trị Lão Thị

Lão thị là tình trạng mắt của người có tuổi từ 40 tuổi trở lên [...]

Phân Loại Loạn Thị Và Điều Trị Loạn Thị Thế Nào

Loạn thị là tật khúc xạ gây ra bởi sự bất thường của hình dạng [...]

Viễn Thị – Nguyên Nhân Và Phương Pháp Điều Trị Tật Viễn Thị

Viễn thị hay tật viễn thị là một vấn đề thị lực phổ biến xảy [...]

Tròng Kính Và Những Điều Cần Biết Về Tròng Kính

Tròng kính có nhiệm vụ giúp bạn có được một tầm nhìn tốt, đảm bảo [...]