Thẻ: <span>Thoái quá điểm vàng</span>

Home / Thoái quá điểm vàng
Bệnh Thoái Quá Hoàng Điểm – Thoái Quá Điểm Vàng Mắt Ở Tuổi Già (AMD)
Bài viết

Bệnh Thoái Quá Hoàng Điểm – Thoái Quá Điểm Vàng Mắt Ở Tuổi Già (AMD)

Thoái hoá hoàng điểm (thoải quá điểm vàng) ở tuổi già (AMD) là sự thoái hoá của hoàng điểm (một vùng nhỏ ở trung tâm của võng mạc giúp bạn nhìn rõ). Sức khoẻ của hoàng điểm được xác định qua khả năng đọc sách, nhận diện gương mặt, lái xe, xem tivi, sử dụng...