Thẻ: <span>tắc tĩnh mạch võng mạc</span>

Home / tắc tĩnh mạch võng mạc
Những Điều Cần Biết Về Tắc Tĩnh Mạch Võng Mạc Ở Mắt
Bài viết

Những Điều Cần Biết Về Tắc Tĩnh Mạch Võng Mạc Ở Mắt

Tĩnh mạch võng mạc bị tắc khi một trong các tĩnh mạch của võng mạc bị cản trở khiến máu không thể thoát khỏi võng mạc qua tĩnh mạch như bình thường. Sự tắc nghẽn này dẫn đến ứ đọng máu và dịch vào trong võng mạc và có thể gây phù hoặc xuất huyết...