tắc tĩnh mạch võng mạc

Những Điều Cần Biết Về Tắc Tĩnh Mạch Võng Mạc Ở Mắt

Tĩnh mạch võng mạc bị tắc khi một trong các tĩnh mạch của võng mạc [...]