Thẻ: <span>Thực phẩm tốt cho mắt</span>

Home / Thực phẩm tốt cho mắt
Sự Oxy Hóa, Thực Phẩm Tốt Cho Mắt Và Bệnh Đục Thủy Tinh Thể
Bài viết

Sự Oxy Hóa, Thực Phẩm Tốt Cho Mắt Và Bệnh Đục Thủy Tinh Thể

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, phương pháp điều trị đục thủy tinh thể duy nhất là lấy thủy tinh thể bị đục ra và thay bằng kính nhân tạo nội nhãn trong quá trình phẫu thuật. Trong khi nguyên nhân chính xác gây...