Thẻ: <span>htv9</span>

Home / htv9
Truyền thông về sức khỏe cho Người cao tuổi – Cùng HIKARI EYE CARE HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI 2023
Bài viết

Truyền thông về sức khỏe cho Người cao tuổi – Cùng HIKARI EYE CARE HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI 2023

Hikari Eye Care và Ngày Thị giác Thế giới 2023 Hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2023,  Trung tâm Mắt Sài Gòn Hikari (Hikari Eye Care) phối hợp cùng Phòng Y tế Quận 1 và Hội Người cao tuổi Quận 1 tổ chức – chương trình “Truyền thông về sức khỏe cho Người...