cận thị

Bị “CẬN THỊ” không đeo kính có “TĂNG ĐỘ” không?

Theo các chuyên gia nhãn khoa, có nhiều yếu tố khác nhau quyết định đến [...]