Bác sĩ Phạm Anh Tuấn

Bác sĩ Phạm Anh Tuấn

  • Lĩnh vực: Bác sĩ khám.
  • Chuyên môn: Bác sĩ
  • Địa chỉ: 50 đường số 8, Tân Hưng, Q.7.
  • Phone: 0961 39 39 83.
  • Email: tuanpa@hikarieyecare.com.