mắt bị cận thị

Bị cận không đeo kính có sao không? Có tăng độ không?

Theo các chuyên gia nhãn khoa, có nhiều yếu tố khác nhau quyết định đến [...]