Thẻ: <span>loạn thị</span>

Home / loạn thị
Phân Loại Loạn Thị Và Điều Trị Loạn Thị Thế Nào
Bài viết

Phân Loại Loạn Thị Và Điều Trị Loạn Thị Thế Nào

Loạn thị là tật khúc xạ gây ra bởi sự bất thường của hình dạng giác mạc. Lúc này, mắt không thể hội tụ ánh sáng đồng đều lên trên võng mạc dẫn đến nhìn mờ hoặc méo mó. Loạn thị có thể xuất hiện lúc mới sinh hoặc phát triển dần theo thời gian...